สินค้ากลุ่ม Casual’s wear
รูปแบบเป็นชุดลำลอง ไม่เป็นทางการพร้อมโลโก้และสี ขององค์กร
ทั้งชายและหญิง

- โปโล (Polo Knit)
- คอกลม (T- Shirt)
- Jacket

ตัวอย่างสินค้ากลุ่ม Casual’s wear

เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล
เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล
เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล
เสื้อโปโล เสื้อโปโล uniform jacket
jacket
 
เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล เสื้อโปโล jacket jacket

 


  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2840163,02-2950911-19 ต่อ 189,144
  e-mail: sutham@thanulux.com

 


 
  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-2840163,02-2950911-19 ต่อ 189,144
  e-mail: sutham@thanulux.com

  FOLLOW US