ผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม Office’s wear
  รูปแบบเป็นชุดยูนิฟอร์ม (Uniform) พร้อมโลโก้และสี ขององค์กร
  ทั้งชายและหญิง

  - เสื้อเชิ้ตขาว (White Shirt)
  - เสื้อเชิ้ตสี (Color Shirt)
  - เสื้อสูท (Suit)
  - กางเกง (Slack)
  - กระโปรง (Skirt)

ตัวอย่างสินค้ากลุ่ม Office’s wear

suit uniform
uniform
uniform uniform
uniform ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม
ยูนิฟอร์ม
ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม
ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม
 
suit uniform uniform uniform uniform uniform ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม ยูนิฟอร์ม

 


  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-2950911-19 ต่อ 257
  Hotline: โทร.081-6321070 e-mail: sutham@thanulux.com

 


 
  ติดต่อเรา

  บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน) 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-2950911-19 ต่อ 257
  Hotline: โทร.081-6321070 e-mail: sutham@thanulux.com

  FOLLOW US